Chương trình học STEM vượt ra ngoài các môn học ở trường. Nó cung cấp một bộ kỹ năng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giáo dục STEM giúp chúng ta giải quyết những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt thiếu thốn nguồn nhân lực ngày nay. Hãy xem STEM có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh toàn cầu và nó ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của xã hội chúng ta.

Chương trình học STEM

Định nghĩa STEM

Sự khác biệt của chương trình học STEM

Giáo dục STEM cung cấp cho mọi người các kỹ năng giúp họ có thể làm việc nhiều hơn và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lao động hiện tại. Nó bao gồm toàn bộ phạm vi kinh nghiệm và kỹ năng. Những thành phần có trong STEM đều được xem là một trong những giá trị toàn diện của giáo dục. Khoa học mang lại cho người học những hiểu biết sâu sắc về thế giới xung quanh chúng ta. Công nghệ chuẩn bị cho những người trẻ tuổi làm việc trong một môi trường đầy những đổi mới công nghệ cao. Kỹ thuật cho phép áp dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế. Toán học cho phép con người phân tích thông tin, loại bỏ sai sót và đưa ra quyết định có ý thức khi thiết kế các giải pháp. Giáo dục STEM liên kết các bộ môn này thành một hệ thống gắn kết.

Sự khác biệt của chương trình STEM

Khác biệt của STEM với các bộ môn khác

Giáo dục STEM thúc đẩy sự sáng tạo và tư duy khác biệt bên cạnh các bộ môn cơ bản. Nó thúc đẩy và truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi để tạo ra các công nghệ và ý tưởng mới. Trong quá trình học được thực hành chung với lý thuyết để hiểu rõ hơn vấn đề và đưa ra các câu hỏi, câu trả lời cho đề tài đã học. Giáo dục STEM đem lại những kiến thức thực tế cho học sinh mỗi khi học lý thuyết mới. Để ngắn gọn, mục tiêu của nó có thể được xây dựng bằng hai hành động đơn giản: khám phá và trải nghiệm. Học sinh được tự do thực hiện những gì học được và chấp nhận những sai lầm trong một môi trường không có rủi ro. Học tập dựa trên dự án và giải quyết vấn đề giúp người học hình thành một tư duy đặc biệt. Chương trình học đem đến những kiến thức thực tế, kích thích sự tò mò, tìm hiểu những thông tin về những bài học thực tiễn áp dụng vào trong công việc ở thế giới thực.

Nhận thức xã hội

Nhận thức về xã hội với chương trình STEM

Đưa ra những nhận thức khác về xã hội của STEM

Chương trình học STEM cho phép mọi người đưa ra quyết định sáng suốt trong các lĩnh vực chủ đề đã thảo luận. Hơn nữa, nhận thức về STEM là cần thiết cho bất kỳ công việc nào vì hầu hết các ngành đều có liên quan ít nhiều đến khoa học và công nghệ: từ viết luận và đến công việc văn phòng. Do đó, giáo dục như vậy sẽ cho phép trẻ em phát triển thành những công dân tích cực có thể phát biểu trong các cuộc thảo luận STEM với kiến ​​thức vững chắc về chủ đề này.

Nhận thức về STEM đem đến một loạt các ngành nghề thú vị liên quan khác. Hiện tại, một số ngành nghề STEM đang thiếu nhân lực. Bên cạnh đó, một trong những mục tiêu của các sáng kiến ​​STEM là khuyến khích sự tham gia rộng rãi hơn của phụ nữ và dân tộc thiểu số vào lực lượng lao động STEM. Điều này cho phép thu hẹp khoảng cách dân tộc và giới tính. Chúng ta cần sự vào cuộc và tham gia của các trường học, các nhà hoạch định chính sách, phụ huynh, học sinh và các nhà giáo dục. Đây là cách duy nhất để tiếp tục tiến bộ công nghệ và khoa học.

Tóm lại

Thế giới chúng ta đang sống đang thay đổi và chúng ta cần phải thích nghi với những đổi mới trong tương lai. Chương trình học STEM thay đổi xã hội bằng cách cung cấp cho người học một tư duy mới và các kỹ năng có giá trị trong bất kỳ ngành nghề nào. Chúng cho phép những người trẻ tuổi linh hoạt, tìm kiếm các khuôn mẫu, tìm kiếm các kết nối và đánh giá thông tin. Bên cạnh đó, giáo dục STEM nâng cao nhận thức xã hội. Nó truyền đạt các vấn đề toàn cầu cho người học. Do đó, các cơ hội STEM mang đến nguồn kiến thức tổng quát và khả năng làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tham khảo: Chương trình học STEM tại trường quốc tế Việt Úc