Ngữ nghĩa trong Tiếng Anh

August 14, 2017 at 5:23 am · · 0 comments

Ngữ nghĩa trong Tiếng Anh

Bên cạnh ngữ âm và ngữ pháp thì ngữ nghĩa chính là đỉnh thứ hai của TAM GIÁC NGÔN NGỮ.

Tiếng Anh là phương tiện để giao tiếp quốc tế. Bạn muốn trình bày ý tưởng một cách rõ ràng nhất chứ? Điêu này phụ thuộc vào vốn từ của bạn. Bạn có khả năng dùng từ “đắt” nhất để diễn tả ý của mình không?

Bạn cần chú ý các nội dung sau:

  • Cách xây dựng từ
  • Ý nghĩa của từ (nghĩa hẹp, nghĩa rộng)
  • Ý nghĩa của từ trong văn cảnh
  • Từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa
  • Cụm từ/ thành ngữ

Vậy phát triển vốn từ bằng cách nào?

Bạn phải có một quyển sổ và tạo ra một cuốn từ điển cho riêng mình. Khi đọc một bài báo, đọc sách giáo trình hay bất kỳ một tài liệu nào, bạn luôn dùng bút chì hoặc bút màu highlight đánh dấu lại từ mới. Nếu bạn đọc chỉ để lấy ý đại cương và không có thì giờ để tra từ điển ngay thì sau đó bạn có thể tra cứu chúng. Bạn sẽ làm gì nếu trong khi đọc bạn quên không đánh dấu từ mới?

Khi tra từ mới trong từ điển, bạn sẽ ghi vào sổ của mình khoảng ba nghĩa chính, các dạng danh từ, tính từ, động từ, v.v… của chúng, phiên âm của từng dạng đó, một ví dụ cho mỗi nghĩa và mỗi dạng từ. Như vậy, công việc của bạn là giản hoá từ điển vào cuốn sổ của bạn. Tôi có tới ba quyển sổ đầy ắp các mục từ và thường xuyên xem lại để ôn tập.

Vốn từ càng nhiều, bạn càng có khả năng hiểu được nội dung trình bày và diễn đạt ý tốt hơn. Thế nhưng tiếng Anh có khoảng một triệu từ, làm sao bạn có thể nhớ hết được. Vậy bạn cần khôn khéo lựa chọn học những điều thiết thực nhất phục vụ công việc và cuộc sống của bạn. Chiến lược học từ vựng sẽ được chia sẻ trong phần sau. Bạn hãy tập trung vào mọi nội dung tôi trình bày vì lợi ích của bạn!

Leave a Reply